Om Zonterapi

Denna terapi ingår i den sk. reflexologin som även omfattar terapier som bindvävsmassage, shiatzu, akupunktur och akupressur för att nämna några.

Kännetecknande för dessa metoder är att man behandlar på en annan plats på kroppen än där patienten har besvär. 

I fotzonterapi använder man sig av en speciell tryckteknik som när den använs på ett visst ställe under foten utlöser en reflex att stimulera tex. organ på en annan plats i kroppen.

Läs mer

Zonterapins ursprung är något oklar, men man vet att den använts för över 5000 år sedan både i Indien och också i Kina. Flera indianstammar har även haft kännedom om denna behandlingsform. I vår tid blev den först känd i USA i början på 1900-talet. Där verkade dr. William Fitzgerald som skrev boken "Zonteraphy". Längre fram på 1900-talet verkade massören Eunice Ingham mycket för zonterapins spridning. Hon skrev flera bödcker bla. utgav hon 1938 boken "Stories the feet can tell" som översattes till svenska av naprapaten och naturläkaren Alice Rosendahl-Olsson. Boken heter på svenska "Zonterapi". Eunice Inghamn dog 1974 vid hög ålder. Zonterapin har på senare år utvecklats i Europa av bla. Heilpraktikern Hanne Marquardt i Tyskland och sjukgymnasten Lis Andersen i Damnark. Båda har skrivit böcker om zonterapi. I dag finns en mängd böcker och information om zonterapi att hitta på nätet.

På fötterna finns ställen (zoner) som reflexmässigt står i förbindelse med andra delar av kroppen. Om man har ett besvär i ett organ kan zonterapeuten vanligen genom ett riktigt utfört tryck på detta organs zon på foten framkalla en speciell zonsmärta i foten. Det som är utmärkande för denna smärta är att den känns vass. Det kan kännas som ett stick av en spik, spruta eller nål, men den kan också vara skärande som en kniv eller krossat glas. När zonterapeuten hittat de smärtande punkterna efter noggrant sökande på de aktuella områdena ställs diagnos. Zonterapeuten kan då säga i vilken del eller vilket organ patienten har besvär. Däremot kan inte diagnosen utvisa vilken sjukdom eller vilken typ av besvär patienten har i den sjuka eller skadade kroppsdelen.

På fötterna finns ställen (zoner) som reflexmässigt står i förbindelse med andra delar av kroppen. Om man har ett besvär i ett organ kan zonterapeuten vanligen genom ett riktigt utfört tryck på detta organs zon på foten framkalla en speciell zonsmärta i foten. Det som är utmärkande för denna smärta är att den känns vass. Det kan kännas som ett stick av en spik, spruta eller nål, men den kan också vara skärande som en kniv eller krossat glas. När zonterapeuten hittat de smärtande punkterna efter noggrant sökande på de aktuella områdena ställs diagnos. Zonterapeuten kan då säga i vilken del eller vilket organ patienten har besvär. Däremot kan inte diagnosen utvisa vilken sjukdom eller vilken typ av besvär patienten har i den sjuka eller skadade kroppsdelen.

Ett försök att förklara hur metoden fungerar är teorin om att det bildas en kristallanhopning som minskar blod-genomströmningen, vilket medför att det hindrar energiflödet inte bara i foten utan även i det tillhörande organ som reflexzonen motsvarar. En annan förklaring är att det är kemiska förändringar om uppstår vid de perifera nervförgreningarna som motsvarar zonen under foten och att det i sin tur leder till en utsöndring av substanser som återställer normala funktioner i organet. Hur som helst, har man själv fått zonterapi och sett resultatet så försvinner tvivlen. Metoden fungerar.

Zondiagnosen är en mycket säker och intressant digagnos som utöver användningen i zonterapi kan vara till god hjälp för läkare, naprapater, kiropraktorer, massageterapeuter och sjukgymnaster. Vid zondiagnosen använder man ett diagnoskort med teckningar av fötterna och markerar var patienten känner zonsmärta. 

Boka tid idag, zonterapi är spännande att testa.